XVIII wieczny kościółek w Czapielsku

Kościół Św. Mikołaja zbudowany został pod koniec XVIII wieku. W 1819 r. kościół był remontowany, a w 1847 r. został gruntowanie odrestaurowany. Ma konstrukcję szkieletową wypełnioną murem ceglanym, posadowiony jest na niskiej podmurówce z kamieni polnych. Posiada też piękne wnętrze, warto zwrócić uwagę na późnobarokowy ołtarz główny.

Okolice Kolbud mają bogatą historię, której wiele pamiątek można podziwiać do dzisiaj. Wśród najbardziej interesujących atrakcji można tam zobaczyć wczesnośredniowieczne grodzisko, gotycki kościółek z XIV wieku i XIX-wieczne ujęcie wody dla Gdańska w okolicach Pręgowa oraz interesujący XVIII-wieczny szachulcowy kościółek w Czapielsku. Przez okoliczne lasy przebiegała granica Wolnego Miasta Gdańska, a nieaktualne mapy niektórych z tamtejszych terenów budzą postrach wśród wielu pomorskich nawigatorów. To tylko niektóre tamtejszych atrakcji, dlatego zapraszam wszystkich chętnych na wycieczkę w środę 6 stycznia z Czapielska do
Kolbud. Po drodze, oprócz wymienionych wyżej atrakcji, sporo przyrody, w tym malownicza dolina Reknicy oraz Raduni.