Regulamin

Pobyt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Roma jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją regulaminu.

1. Meldunek i opłaty.

 • Recepcja jest czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 19:00.
 • Obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu do OW Roma.
 • Opłata za cały pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu. Należy rozliczyć się w godzinach pracy recepcji.

2. Doba pobytu.

Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Wczasowiczów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. W cenie pobytu jest jedno miejsce parkingowe.

3. Brama główna Ośrodka Wypoczynkowego Roma

W godzinach 22:00 – 7:00 zamykamy główną bramę wjazdową. Wyjazd i wjazd  na teren w tych godzinach możliwy jest po kontakcie telefonicznym ze stróżem. Numer do stróża: (+48) 666 321 666

4. Cisza nocna i zakłócanie spokoju

Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Właściciele zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.  Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom korzystającym z Campingu także w żaden inny sposób. Cisza  nocna  obowiązuje  od godz. 22:00  do godz. 8:00.

5. Obecność gości

Po przybyciu na teren Ośrodka goście mają obowiązek zgłosić swoją obecność w recepcji, dokonać opłat za pobyt wg cennika i stosować się do niniejszego regulaminu. Osoby  niezameldowane  nie mogą  przebywać  na  terenie Ośrodka po  godz. 21:00.

6. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:

 • zgłoszenia pobytu zwierzęcia i uiszczenia za nie opłaty wg cennika;
 • wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy i sprzątania po swoich pupilach;
 • zapewnienia im odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.;
 • posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga;
 • respektowania zakazu wprowadzania zwierząt na teren plaży, placu zabaw oraz punktów gastronomicznych;
 • posiadania legowiska dla zwierzaka – zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele.

Nie wyrażamy zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad.

7. Ingerencja w przyrodę

Zabrania się samowolnego wycinania gałęzi, kopania dołów, oznaczania miejsc, wieszania sznurów, anten, budowy podestów, zadaszeń, ogrodzeń, wszelakich innych konstrukcji itp. Zabrania się stawiania zewnętrznych zmywalni naczyń i pryszniców.

8. Porządek na terenie campingu,

Goście campingu zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego Ośrodka. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie w punkcie zbiorczym przy Restauracji. Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.

9. Palenie ognisk, grille

Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska palimy tylko w wyznaczonym miejscu przy Chacie Biesiadnej. Zezwala się na używanie grillów turystycznych. Prosimy nie używać grillów na terenie kąpieliska i plaży oraz na tarasach domków ze względu na zagrożenie pożarowe oraz zanieczyszczenie tarasów. Zużyty węgiel z grilla prosimy opróżniać  do wyznaczonych do tego celu pojemników w punkcie zbiorczym przy Restauracji lub w miejscu na ognisko.

10. Ruch kołowy

Pojazdy należy ustawić na parkingu.  Prosimy ograniczyć ruch kołowy w Ośrodku do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz szczególną ostrożność. Parking w Ośrodku jest niestrzeżony.

11. Działalność zarobkowa na terenie campingu

Na terenie Ośrodka ROMA zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela. Bezwzględnie zabrania się wynajmowania przyczep, jachtów, kamperów itp. osobom trzecim lub użyczania ich celem uzyskania korzyści majątkowej. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z Ośrodka.

12. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie OW ROMA

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętów wodnych, placu zabaw i innych usług w Ośrodku musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. OW ROMA uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

13. Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody

Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.

14. Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy

OW ROMA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach campingowych, kamperach, jachtach, namiotach i domkach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy campingowej, kampera, jachtu, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Gościa na Ośrodek, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.

15. Odmowa wstępu na Ośrodek

Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na Ośrodek osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z terenu Ośrodka osób nie przestrzegających niniejszego regulaminu. OW ROMA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, Gości  lub  szkodę  na  osobie Gościa, pracownika  Ośrodka  lub  innych  osób  przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

16. Naruszenie regulaminu

Przebywanie na terenie Ośrodka jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika recepcji  i  może pozbawić turystę możliwości dalszego pobytu na Osrodku bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

17. Obowiązki wyjeżdżającego Turysty

 • wymeldować się z domku, pola campingowego do określonej godziny pobytu( Pkt 2.) oraz w godzinach pracy recepcji
 • zdać klucz do domku
 • pozostawić domek i jego otoczenie lub miejsce biwakowania w czystości

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.