Reakcja łańcuchowa

Gwarantujemy że w tym projekcie zaangażowanie uczestników w końcowy efekt będzie ogromne. Waszym zadaniem będzie zbudowanie jednej wielkiej konstrukcji przyczynowo – skutkowej. Mimo podziału na zespoły będzie przyświecał wam jeden cel – zbudować elementy konstrukcji które po połączeniu dadzą jedną wielką budowlę.

Końcowym efektem będzie uruchomieniu Waszej wspólnej maszyny która wprawiona w ruch zapewni otwarcie skrytki z wygraną.

DO STARTU...

Kolejny etap to część projektowa i budowlana zabawy. Z posiadanych elementów drużyna budują jedna z części całej budowli. Wasza praca musi być stale konsultowana z pozostałymi ekipami tak by na samym końcu móc połączyć elementy w jedną całość.

Drużyny dzielę się na małe podgrupy, które będą odpowiadały za poszczególne etapy prac:

  • dział projektowy – wykonuje i scala projekt budowy czterech drużyn
  • dział budowy – odpowiada za konstrukcję,
  • dział wykończenia – odpowiada za końcowy wygląd i działanie konstrukcji

Cena organizacji imprezy:

od 2700 zł / grupa (netto)*

* cena końcowa uzależniona jest od wielkości grupy

Cena zawiera:

  • Ubezpieczenie OC,
  • Obsługę instruktorów i animatorów, koordynatora
  • Transport sprzętu i obsługi na miejsce imprezy,
  • Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia imprezy,

GOTOWI?!?!?

Uczestnicy zostają podzieleni na drużyny. Każda drużyna otrzymuje swoje stanowisko oraz część budowli do wykonania. Zadaniem drużyn jest zbudowanie toru, po którym poruszać się będzie kula. Wielkość, wygląd i funkcjonalność zależy od pomysłu i zaangażowania zespołu.

By rozpocząć pracę musicie zdobyć odpowiednie materiały do budowy założonych konstrukcji. W tym celu wasza drużyna musi poradzić sobie w serii minutowych zadań, które pozwolą wam zgrać wasze ekipy oraz rozgrzać umysły i mięśnie przed głównym zadaniem.

START!!!

Po zakończeniu pracy należy przygotować konstrukcję do próby (drużyna ma możliwość trzech prób generalnych przed odbiorem). Całość konstrukcji zostanie odebrana, jeżeli kula przetoczy się przez określony odcinek. Drużyna ma ostatnie kilka minut na wykonanie poprawek w budowli.

Po wykonaniu zadania następuje wielkie świętowanie. To, co wydawało się wręcz niemożliwe stało się faktem dzięki wasze pracy drużynowej oraz współpracy między kolejnymi ekipami. Na wszystkich uczestników czeka zasłużona nagroda!